Unicaskolan erbjuder moderna lokaler som är inspirerade av den park och natur som omger skolan och de är utformade för att ge förutsättningar för flexibla undervisningsmöjligheter där skola och fritidshem samverkar. Skolan har en skolgård med möjlighet till varierande aktiviteter. Skolan ligger i ett parkområde i närheten av Mariestads centrum.

Unicaskolan arbetar utifrån elevens hela skoldag där samverkan skola och fritidshem är centralt. Såväl organisation som lokaler är skapade för att ge eleverna möjlighet till lärande i både det lilla som det stora sammanhanget. Stor vikt läggs vid arbetslagens samarbete för att ta tillvara våra olika professioner på bästa möjliga sätt. Att skolan är en mångkulturell skola ser vi som en tillgång.

Fakta om skolan

  • Antal elever: Cirka 330.
  • Antal klasser: 7.
  • Antal pedagoger: Cirka 50.
  • Avdelningar på fritidshemmet: Hamnen och Dungen.

På skolan finns två fritidshemsavdelningar; Hamnen (F-klass, årskkurs 2, årskkurs 4 och årskkurs 6) och Dungen (åk 1, årskkurs 3 och årskkurs 5). Fritidshemmet öppnar klockan 06.00 och stänger 18.30. Frukost serveras cirka 07.30 och mellanmål serveras i två sittningar mellan 14.00–15.00.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer
som integrerar omsorg och lärande.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete kring varje elev med elevens föräldrar ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Detta sker i första hand mellan lärare/fritidspedagog, elev och förälder. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 26 februari 2024

Besöksadress

Drottning Kristinas väg 1
542 40 Mariestad

Kontaktuppgifter till skolan

Arbetslag Hamnen F-klass och årskurs 20501-75 53 76
Arbetslag Dungen årskurs 1 och årskurs 30501-75 53 75
Arbetslag Gläntan årskurs 4–6 0501-75 53 77
Skolsköterska0501-75 55 56
Studie- och yrkesvägledare0501-75 55 91
Vaktmästare0501-75 53 74

Kontaktuppgifter till fritidshem

Avdelning Hamnen0501-75 53 76
Avdelning Dungen 0501-75 53 76

Kontakt

Biträdande rektorYessin Ghaddab0501-75 53 72yessin.ghaddab@mariestad.se

Relaterad information