Vi erbjuder en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som personbilsmekaniker. Utbildningen erbjuds i samarbete med Solid utveckling Mattson AB i Götene och ger dig kunskaper inom underhåll, diagnostisering och reparationer av personbilar och lätta transportfordon. Utbildningen innehåller även el- och hybridteknisk kunskap, vilket efterfrågas av branschen.

Ansökan och kursstart

Ansökan är öppen 15 april till 15 maj för utbildningsstart i Augusti. Du ansöker på vår självserviceportal. Vid frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor.

Studieform

Utbildningen är skolförlagd med utbildningsplats i Götene. Utbildningens längd är cirka 50 veckor och går på helfart.

FODFOO0, Fordonsteknik – introduktion 200 poäng.

SEOPER0, Personbilar – Verkstad och elteknik 100 poäng.

SEOPEB0, Personbilar – Basteknik 100 poäng.

SEOPER01, Personbilar – Service och underhåll 1 100 poäng.

SEOPER02, Personbilar – Service och underhåll 2 100 poäng.

REPPER0, Personbilar – Förbränningsmotorer 100 poäng.

REPPES0, Personbilar – Kraftöverföring 100 poäng.

REPREO0, Personbilar – Chassi och bromsar 100 poäng.

REPPER01, Personbilar – System- och diagnosteknik 1 200 poäng.

REPPER02, Personbilar – System- och diagnosteknik 2 100 poäng.

ELCELO01, El- och hybridfordon 1 100 poäng.

ELCELO02, El- och hybridfordon 2 100 poäng.

FLEFLR0, Flerbränslefordon 100 poäng.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Du får cirka åtta veckor arbetsplatsförlagt lärande. Då får du möjlighet att utveckla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter.

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge. För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk.

Studiefinansiering, CSN

Du har rätt att söka studiefinansiering via CSN. Du ansöker själv om studiemedel på CSN:s webbplats.

Publicerad: 26 februari 2024 Uppdaterad: 22 maj 2024

Kontakt

Expeditionen Vuxenutbildningen0501-75 56 00komvux@mariestad.se
Biträdande rektorDaniel Svensson0501-75 56 21daniel.svensson@mariestad.se