Vi erbjuder dig som vill jobba inom vård och omsorg en gymnasial utbildning. Du får de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom bland annat hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri samt funktionsstödsområdet, LSS. Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege.

Ansökan och kursstart

Utbildningen startar två gånger per år. Ansökan är öppen 15 april till 15 maj för utbildningsstart i Augusti. Ansökan är öppen 15 oktober till 15 november för utbildningsstart i Januari. Du ansöker på vår självserviceportal. Vid frågor kan du ta en kontakt med biträdande rektor.

Studieform

Utbildningen är skolförlagd och du läser vanligtvis under tre terminer. Det kan ta kortare eller längre tid beroende på dina förkunskaper och erfarenheter. Det finns möjlighet att validera arbetsplatsförlagt lärande (APL), det vill säga räkna in, kunskaper som du redan har från arbetslivet. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen, behöver du inte läsa de kurserna.

ANOANA01, Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng.

ANOANA02, Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng.

FUTFUN01, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng.

FUTFUN02, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng.

GERGER0, Gerontologi och geriatrik, 100 poäng.

HAOHAL01, Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng.

HAOHAL02, Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng.

OMVOMV01, Omvårdnad 1, 100 poäng.

OMVOMV02, Omvårdnad 2, 100 poäng.

PSYPSY01, Psykiatri 1, 100 poäng.

PSYPSY02, Psykiatri 2, 100 poäng.

PSKPSY01, Psykologi 1, 50 poäng.

SAMSAM01a1, Samhällskunskap 1a1, 50 poäng.

SOASOC01, Social omsorg 1, 100 poäng.

SOASOC02, Social omsorg 2, 100 poäng.

SVESVE01/SVASVA01, Svenska 1/ svenska som andra språk, 100 poäng.

VADVAD00S, Vård och omsorg, specialisering, 100 poäng.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Du får 12 veckor arbetsplatsförlagt lärande. Då får du möjlighet att utveckla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. APL sker både under vardagar och helgdagar, dag- och kvällspass.

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge. För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk.

Studiefinansiering, CSN

Du har rätt att söka studiefinansiering via CSN. Du ansöker själv om studiemedel på CSN:s webbplats.

Vård- och omsorgscollege

Vi är en kvalitétssäkrad utbildning som ingår i Vård- och omsorgscollege. Efter godkänd utbildning erhåller du diplom enligt Vård- och omsorgscolleges regler.

Vård- och omsorgscollege logotyp.
Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 22 maj 2024

Kontakt

Expeditionen Vuxenutbildningen0501-75 56 00komvux@mariestad.se
Biträdande rektorDaniel Svensson0501-75 56 21daniel.svensson@mariestad.se
ArbetslagsledareAnna-Karin Beironanna-karin.beiron@mariestad.se

Relaterad information