Avtalsnämndenär en gemensam nämnd för Töreboda, Mariestads och Gullspångs kommuner. Mariestads kommun är huvudman.

Avtalsnämnden har till uppgift att samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp och utvärdera samverkan mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal som överlämnats till nämnden genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Ordinarie ledamöter

 • Johan Abrahamsson (M), Mariestad, ordförande
 • Bengt Sjöberg (M), Töreboda, vice ordförande
 • Ida Ekeroth Clausson (S), Mariestad
 • Anders Karlsson (C), Mariestad
 • Pernilla Johansson (C), Töreboda
 • Karin Arvidsson (S), Töreboda
 • Carina Gullberg (S), Gullspång
 • Bo Hagström (C), Gullspång
 • Björn Thodenius (M), Gullspång

Ersättare

 • Sven-Inge Eriksson (KD), Mariestad
 • Janne Jansson (S), Mariestad
 • Torbjörn Forsell (C), Mariestad
 • Erland Gustavsson (M), Töreboda
 • Marianne Asp Henrysson (C), Töreboda
 • Lars-Åke Bergman (S), Töreboda
 • Jan Hassel (S), Gullspång
 • Torbjörn Jansson (C), Gullspång
 • Victor Albertsson Tidestedt (M), Gullspång
Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt