IT-nämnden är en gemensam nämnd för Töreboda, Mariestads och Gullspångs kommuner. Töreboda kommun är huvudman.

IT-nämnden har till uppgift att genom den gemensamma IT-organisationen skapa en kostnadseffektiv verksamhet som även säkerställer en hög kvalitet i verksamheten.

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Ordförandeskapet och posten som vice ordförande roterar mellan MTG-kommunerna per mandatperiod.

Ordinarie ledamöter

  • Johan Abrahamsson (M), Mariestad.
  • Bengt Sjöberg (M), Töreboda, ordförande.
  • Carina Gullberg (S), Gullspång, vice ordförande.

Ersättare

  • Ida Ekeroth Clausson (S), Mariestad.
  • Björn Thodenius (M), Gullspång.
  • Karin Arvidsson (S), Töreboda.
Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

KanslichefKia Roslund Berg0506-180 12kia.roslund-berg@toreboda.se