Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Mariestads kommun är huvudman.

I nämndens ansvarsområde ingår byggnadsfrågor bland annat prövning av bygglov. Nämnden svarar också för kommunernas arbete med frågor som rör:

  • Livsmedel.
  • Människors hälsa.
  • Skyddet av miljön.
  • Naturvårdsfrågor.

Arbetet sker utifrån ett antal lagar som plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Ledamöter

Ledamöterna representerar tre kommuner där Mariestads kommun har 7 ordinarie och 7 ersättande ledamöter, Töreboda kommun 5 ordinarie och 5 ersättande ledamöter samt Gullspångs kommun 3 ordinarie och 3 ersättande ledamöter.

Ersättarna kan endast träda i tjänst då en ordinarie ledamot från den egna kommunen är frånvarande.

Nämndens ordföranden

Ordförande

Ronny Jönsson.

Vice ordförande

Per Rang.

Andre vice ordförande

Anders Bredelius.

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn


Parti

E-postadress

Ronny Jönsson, ordförande


(M)

ronny.jonsson@toreboda.se

Per Rang, vice ordförande


(M)

per.rang@gullspang.se

Anders Bredelius, andra vice ordförande


(M)

anders.bredelius@mariestad.se

Daniel Lång


(M)

daniel.lang@mariestad.se

Börje Andersson


(M)

borje.andersson@mariestad.se

Anders Svensson


(M)

anders.a.svensson@mariestad.se

Leif Udéhn


(S)

leif.udehn@mariestad.se

Malin Thunborg Ask


(S)

malin.thunborg-ask@mariestad.se

Håkan Fernström


(S)

hakan.ferstrom@mariestad.se

Thomas Boethius


(M)

thomas.boethius@toreboda.se

Johan Cord


(S)

johan.cord@toreboda.se

Yvonne Antonsson


(S)

yvonne.antonsson@toreboda.se

Björn Sundman


(SD)

bjorn.sundman@toreboda.se

Kerstin Bäckerbo


(M)

kerstin.backerbo@gullspang.se

Reine Hilding


(S)

reine.hilding@gullspang.se

Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Elin Abrahmasson

(M)

elin.abrahamsson@mariestad.se

Albert Lundgren

(M)

albert.lundgren@mariestad.se

Jesper Appell

(M)

jesper.appell@mariestad.se

Maria Jansson

(C)

maria.jansson@mariestad.se

Mattias Rydin

(S)

mattias.rydin@mariestad.se

Linda Fröberg

(S)

linda.froberg@mariestad.se

Ninni Larsson

(S)

ninni.larsson@mariestad.se

Jan Karlsson

(M)

jan.karlsson@toreboda.se

Anton Lakkapää Karlsson

(M)

anton.lakkapaa-karlsson@toreboda.se

Per-Olof Pettersson

(C)

per-olof.pettersson@toreboda.se

Pernilla Almgren

(V)

pernilla.almgren@toreboda.se

Birgit Sporrong

(SD)

birgit.sporrong@toreboda.se

Monica Joby

(M)

monica.joby@gullspang.se

Vakant

(M)


Roger Wiking

(S)

klas.a.wiking@gullspang.se

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se