Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har i uppgift att ha tillsyn över gode män och förvaltare.

Nämndens ordföranden

Ordförande

Richard Thorell

Vice ordförande

Leif Andersson

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Richard Thorell

M

richard.thorell@mariestad.se

Urban Claesson

M

urban.claesson@mariestad.se

Lena Mejstedt

M

lena.mejstedt@mariestad.se

Leif Andersson, vice ordförande

S

leif.b.andersson@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung

S

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Karin Reboli

M

karin.reboli@mariestad.se

Amanda Henrysson

C

amanda.henrysson@mariestad.se

Göran Sagen

KD

goran.sagen@mariestad.se

Linnea Wall

S

linnea.a.wall@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.jansson@mariestad.se

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se