Äldre- och omsorgsnämndens protokoll

Här kan du läsa protokollen från Äldre- och omsorgsnämnden från ett år tillbaka i tiden. Du kan även begära ut tidigare protokoll.

Äldre- och omsorgsnämndens protokoll

Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll

Tidigare protokoll

Vill du ta del av tidigare protokoll kan du begära ut dessa genom att kontakta info@mariestad.se

Publicerad: 11 januari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se