Kommunfullmäktiges protokoll

Här kan du läsa protokollen från Kommunfullmäktige från ett år tillbaka i tiden. Du kan även begära ut tidigare protokoll.

Kommunfullmäktiges protokoll

Tidigare protokoll

Vill du ta del av tidigare protokoll kan du begära ut dessa genom att kontakta info@mariestad.se

Publicerad: 11 januari 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se