Kommunstyrelsens protokoll

Här kan du läsa protokollen från Kommunstyrelsen från ett år tillbaka i tiden. Du kan även begära ut tidigare protokoll.

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberednings protokoll

Tidigare protokoll

Vill du ta del av tidigare protokoll kan du begära ut dessa genom att kontakta info@mariestad.se

Publicerad: 11 januari 2024 Uppdaterad: 12 april 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se