Socialnämndens protokoll

Här kan du läsa protokollen från Socialnämnden från ett år tillbaka i tiden. Du kan även begära ut tidigare protokoll.

Socialnämndens protokoll

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll

Tidigare protokoll

Vill du ta del av tidigare protokoll kan du begära ut dessa genom att kontakta info@mariestad.se

Publicerad: 11 januari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Socialnämndensocial@mariestad.se