Tekniska nämndens protokoll

Här kan du läsa protokollen från Tekniska nämndens från ett år tillbaka i tiden. Du kan även begära ut tidigare protokoll.

Tekniska nämndens protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll

Tidigare protokoll

Vill du ta del av tidigare protokoll kan du begära ut dessa genom att kontakta info@mariestad.se

Publicerad: 11 januari 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

Tekniska nämndentk@mariestad.se