Akut hjälp och jour

Här finns telefonnummer och länkar som du kan ringa om du eller någon i din närhet inte mår bra och behöver hjälp.

Akut hjälp via socialjour

Socialjouren tar hand om ärenden som är akuta och inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid.

Öppettider

  • Måndag–torsdag: 17.00–23.00.
  • Fredag: 16.00–01.00.
  • Lördag: 15.00–01.00.
  • Söndag: 15.00–23.00.

Misstanke om barn som far illa

Vill du komma i kontakt med oss angående ett barn du tror far illa? Du når oss på jourtelefonnummer måndag–torsdag 08.00–16.30 och fredagar 08.00–16.00. Om du ringer efter 16.30 eller på helg, ring socialjouren på nummer under rubrik Socialjour Mariestads kommun.

Vuxna

Har du kontakt med en anhörig eller annan person som far illa på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller våld? Kontakta vuxenhandläggarna, telefontid vardagar 08.30–09.30 via kommunens växel.

Äldre

Vill du ha kontakt med någon då du vet någon äldre eller funktionsnedsatt som far illa? Kontakta kommunens biståndsbedömare via kommunens växel.

Stödtelefon

Känner du en oro utifrån den rådande situationen kring corona? För att kunna möta upp oroliga barn, ungdomar och föräldrar har vi öppnat en stödtelefon. Dit kan barn, ungdomar och vuxna vända sig för att ventilera, få svar på frågor eller bara prata av sig med någon och på det sättet få lätta på sin oro. Dessutom kan man få hjälp med hänvisning till en annan profession om det skulle behövas. Du kan ringa anonymt eller skicka sms.Telefonnummer: 076-859 85 47. Telefontid är vardagar klockan 08.00–12.00.

Kvinnojour

Telefontid: 09.00–16.00.

Jourtelefon alla kvällar i veckan 20.00–23.00.

Kvinnofridslinje

Nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS Barnens rätt i samhället

Om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren Norra Skaraborg

För dig som utsatts för brott och behöver råd och stöd.

Mansjouren

För dig som är man och behöver råd och stöd om du exempelvis är utsatt för hot och våld i hemmet, har en vårdnadstvist eller känner dig utsatt på annat sätt.

Våld i nära relation

För dig som är utsatt för våld i nära relation. Telefontid, måndag–torsdag 08.00–08.30.

Samordnare för våldsutsatta

Samordnare för utövare av våld

Samordnare för barn som upplevt våld

För våldsutsatta kvinnor med annat språk än svenska

Stödjer våldsutsatta kvinnor och flickor som talar annat språk än svenska.
Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Psykiatrisk akutmottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk mottagning. Den är öppen dygnet runt.

Barn- och ungdomspsykiatri BUP

Vänder sig till barn och ungdoms som är mellan 6 och 18 år och har psykiska svårigheter.

Självmordslinje

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Ring, mejla eller chatta dygnet runt.

Vården.se

Sveriges idag största samlingsplats för legitimerad vård och hälsa. Här kan du läsa mer om när du bör söka hjälp samt söka, jämföra och boka bland vårdgivare nära dig om du mår psykiskt dåligt.

Sjukvårdsrådgivning 1177

Svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Publicerad: 24 november 2023 Uppdaterad: 24 november 2023

Kontakt