Studentfirande 2024

Fredag den 14 juni firar Vadsbogymnasiet studentavslutning. Familj och vänner välkomnas till Karlsholme för att ta emot och fira sina studenter. Utspring sker från Jubileumsteatern med start cirka klockan 13.30.

Folkvimmel vid Jubileumsteatern i Mariestad när studenter springer ut.

Du hittar mer information om studenten på Vadsbogymnasiets webbplats.

Denna dag firar även Vänergymnasiet Olins studentavslutning. Du hittar information på Vänergymnasiets webbplats.

Publicerad: 13 maj 2024 Uppdaterad: 16 maj 2024