En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för ett barn, ungdom eller ung vuxen och som avlastning för dess föräldrar. I vissa fall är det syskonpar som kan behöva en kontaktfamilj. Uppdragens längd varierar, men det vanligaste är att de pågår under en längre period. Kontaktfamiljen blir en viktig del av barnets/ungdomens liv, självklart under uppdragets gång men också efter uppdraget har avslutats.

Vill du och din familj bli kontaktfamilj?

Fyll i intresseanmälan via vår e-tjänst så kommer du bli kontaktad av en handläggare på socialtjänsten.

Det ställs inga krav på någon särskild utbildning eller erfarenhet. Kontaktfamiljen ska däremot ha ett tryggt och stabilt liv med engagemang och utrymme att ta in en person i sitt liv. Kontaktfamiljen kan vara en familj eller vara ensamstående. Ett väl fungerande samarbete med socialtjänsten och barnets nätverk är viktiga delar i uppdraget. För att underlätta hämtningar och lämningar av barnet bör kontaktfamiljen bo i närheten av barnet. Vi söker därför främst familjer i Mariestadsområdet.

Innan du kan bli kontaktfamilj görs en utredning av socialtjänsten. Den består av intervju, referenstagning och uppgifter från polis- och socialregister.

När ni får ett uppdrag som kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan familjen och Mariestads kommun. För att läsa mer om ersättning till kontaktfamiljer kan ni gå in på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 15 mars 2024

Kontakt

Socialsekreterare barn och unga0501-75 50 00social@mariestad.se

Kontakt familjehemssekreterare