Att vara kontaktperson för en vuxen person med funktionsnedsättning innebär främst att vara en medmänniska och vän. Någon att prata med och hitta på något med. En person som uppmuntrar, stöttar och gör det lättare att komma ut i samhället.

Vill du bli kontaktperson?

Fyll i intresseanmälan via vår e-tjänst så kommer du bli kontaktad av en handläggare på socialtjänsten.

Det krävs inte någon särskild utbildning eller erfarenhet för att bli kontaktperson. Du måste dock ha fyllt 18 år samt ha en stabil livssituation.

Det finns inga krav att göra specifika aktiviteter - det är er fantasi och era intressen som styr! Beroende på vilken typ av funktionsnedsättning individen har kan aktiviteterna behöva anpassas utefter det.

Ersättning

Som kontaktperson får du ett arvode och en ersättning för dina kostnader som är kopplade till ditt uppdrag. När ni tillsammans utför olika aktiviteter står du för dina egna kostnader vilka ersättningen ska täcka upp för, medan individen som du är kontaktperson för betalar för sig själv.

Tystnadsplikt

Som kontaktperson skriver du på ett sekretessavtal när uppdraget påbörjas. Detta innebär att du har tystnadsplikt och därmed inte får avslöja några uppgifter om personer från vare sig pågående eller avslutade uppdrag.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 15 mars 2024

Kontakt

SysselsättningssamordnareLisa Arvidsson0501-75 66 16lisa.arvidsson@mariestad.se