Mariestads kommun

  • Planerade vägarbeten i centrala Mariestad

    Under året, med start i april, kommer tekniska förvaltningen att påbörja större vägarbete för tre genomfartsleder i centrala Mariestad. Det handlar om Stockholmsvägen, Norra vägen och Sandbäcksvägen.
  • Korstorp

    Detaljplan för tung industri vid Korstorp går ut på granskning

    Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 6 mars beslutat att förslag till ny detaljplan för Korstorp 2:1 med flera ska gå ut på granskning. I augusti 2022 meddelade Volvokoncernen att man planerar att bygga en batterifabrik på platsen, vilket...