Mariestads kommun

 • Två personer står på en scen och en tredje person syns på en stor skärm bakom.

  Mariestad är topp 30!

  Mariestad klättrar 28 placeringar till plats 30 i Svenskt näringslivs företagsranking. Det presenterade Rudolf Antoni och Jessica Tengeland under onsdagens välbesökta näringslivslunch där representanter från många olika branscher deltog.
 • Illustrationsskiss över en stad med byggnader, träd, vatten, båtar och ett berg i bakgrunden.

  Så jobbar kommunen med en
  blå- och grönstrukturplan

  Just nu pågår ett arbete med att ta fram en blå- och grönstrukturplan i Mariestads kommun. Vi behöver identifiera vilka värden och kvaliteter som finns, hur de hänger samman med varandra samt skapa grunden för en långsiktig skötsel av blå- ...