Stöd och omsorg

Huvudnyheter

Ledset barn som lutar sitt huvud mot vägg

Vill du hjälpa ett barn?

Familjer, barn och ungdomar kan hamna i situationer i livet där de behöver ett utökat stöd. De kan då behöva en kontaktperson, kontaktfamilj eller ett familjehem. Är du kanske rätt person att hjälpa?

Ljushyade och mörkhyade händer som håller en jordglob

Vill du bli språkvän? Öppnas i nytt fönster.

Genom att bli Språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur och får en ny vän.

Hitta snabbt

Andra nyheter


Föreningsbidrag - Socialnämnd

Ansökan om föreningsbidrag kan göras två gånger per år senast 31 mars för beslut i april och senast 31oktober för beslut i november.

Riktlinje för föreningsbidrag - Socialnämnd Pdf, 279.9 kB.

Blankett för ansökan Pdf, 401.8 kB.

Kontakt: Socialchef Karin Utbo e-post: Karin Utbo


Ingen utdelning ur Sociala Samfonden 2020

På grund av att fonden i år har för lite att fördela har socialnämndens arbetsutskott beslutat att ingen utdelning ska ske 2020.

Sociala samfonden är en fond vars ränta delas ut till behövande barnfamiljer, äldre och sjuka i Mariestads kommun. Utdelning sker efter ansökningar som bedöms av socialnämndens arbetsutskott.

I år har räntan inte genererat tillräckligt stort kapital för att utdelning ska kunna göras. Årets ränta sparas därför till nästa års utbetalning.

Sociala samfonden förvaltas av kommunstyrelsen. Socialnämndens arbetsutskott utgör stiftelse för fonden och de beslutar om utdelning.

Kontakt
Ordförande socialnämndens arbetsutskott
Richard Thorell
E-post Richard Thorell