I samband med att barnet ska börja på fritidshemmet vill vi ha uppgifter om den inkomst som avgiften ska baseras på. Avgiften tas ut varje månad i förskott och baseras på den gemensamma inkomst för det hushåll där barnet är folkbokförd. Möjlighet finns till delad faktura, kontakta administratör för avgifter gällande delad faktura.

Mariestads kommun tillämpar maxtaxa. Det är viktigt att du har rätt inkomst registrerad för att få rätt avgift. Förändring av avgift sker retroaktivt då du ändrar din inkomst. För barn på fritids som har lovplacering är avgiften 25 procent av ordinarie avgift.

Avgiften betalas som fast avgift under årets alla månader. Det är inte möjligt att göra avdrag för semester eller annan frånvaro. Om avgiften inte betalas kommer barnet att stängas av från verksamheten. Varsel och delgivning om avstängning skickas till platsinnehavaren.

Om du har flera barn i förskoleverksamhet eller på fritidshem minskar avgiften för de äldre barnen. Principen är att det äldsta barnet få den lägsta avgiften.

Anmäla din inkomst

Din inkomst anmäler du på kommunens självserviceportal via e-tjänsten Inkomstanmälan och förändring av inkomst för vårdnadshavare med barn inom förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Inloggning sker med Mobilt BankID. Om du inte har möjlighet att logga in med Mobilt BankID, kontakta administratör för avgifter.

All skattepliktig inkomst ska räknas med. Med inkomst menas nuvarande bruttoinkomst, inkomst före skatt, per månad. Är du sambo vill vi ha uppgift även från den du bor tillsammans med, detta gäller även om vederbörande inte är biologisk förälder till ditt barn. Om du aldrig tidigare har haft barnomsorg i Mariestads kommun, och inte anmäler din inkomst, tar vi ut den högsta avgiften.

Så fort din inkomst förändras är det viktigt att du registrerar det via vår självserviceportal. Tänk också på att meddela oss om det sker förändringar i hushållet som kan påverka avgiften. Kontakta oss om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt.

Kostnad för fritidsplats

Inkomsttaket är 56 250 kronor före skatt för år 2024.

Taxan är indexerad, det vill säga höjs varje år, och ser ut så här:

  • Barn 1: 2 procent av inkomsten, högst 1125 kronor per månad.
  • Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 563 kronor per månad.
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 563 kronor per månad.

Endast tre barn debiteras samtidigt och avgiftsberäkningen bygger på riksdagens beslut om maxtaxa och är antagen av kommunfullmäktige.

Vad händer om jag inte betalar?

Om avgiften inte betalas utifrån inlämnade inkomstuppgifter kommer barnet att stängas av från verksamheten. Varsel och delgivning om avstängning skickas då till platsinnehavaren.

Kontroll av inkomst

Inkomstuppgifterna du lämnar kommer senare att kontrolleras mot Skatteverkets uppgifter. Det kan innebära krav på retroaktiv betalning.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 26 februari 2024

Kontakt

SkoladministratörAnette Reimer0501-75 52 13anette.reimer@mariestad.se