Hasslerör skola är en mindre skola i naturskön miljö som ligger cirka tio kilometer norr om Mariestad. Här arbetar vi utifrån elevens hela skoldag där samverkan skola och fritidshem är centralt.

Ett tryggt skolklimat med studiero anser vi är betydelsefullt för våra elevers lärande. Skolans pedagoger har ett nära samarbete med elevhälsoteamet för att arbeta förebyggande och främjande mot utbildningens mål.

Fakta om skolan

  • Antal elever: Cirka 71.
  • Antal klasser: 6.
  • Antal pedagoger: 9.
  • Avdelningar på fritidshemmet: En.

Fritidshemmet är öppet mellan 06.00–17.30 måndag till fredag. Vi äter frukost klockan 07.15.

Under en vanlig skolvecka har vi planerade aktiviteter utifrån läroplanen och barnens inflytande. Det kan handla om lekar i idrottshallen, skapande eller till exempel bingo. När barnantalet är som störst på fritidshemmet så delar vi barnen i mindre grupper. Vi är ute mycket.

En gång i månaden har vi fritidsråd. Vi lyfter ett ämne som barnen får prata kring, komma med idéer, tankar eller förslag.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete med föräldrar utvecklar vi i vår vardag. Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn på fritidshemmet möter vår personal varje dag. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där lärare, fritidspedagog, elev och föräldrar möts för att utbyta information och dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Rådslag

Hasslerörs skola har ett rådslag som består av representanter från föräldraföreningen och personal rektor deltar i samtliga rådslag. Rådslaget sammanträder två gånger per termin. Här kan föräldrar otvunget och fritt diskutera skolan och aktuella frågor.

Det är helt frivilligt att vara medlem i föräldraföreningen. Medlemsavgiften betalas läsårsvis och kostnaden är 100 kronor per familj.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 26 februari 2024

Besöksadress

Tunnlandsvägen 3
542 72 Mariestad

Kontaktuppgifter till skolan

Arbetsrum0501-75 53 41
Personalrum076-85 98 768
Skolsköterska0501-75 56 56
Studie- och yrkesvägledare0501-75 52 76
Vaktmästare0702-70 41 30

Kontaktuppgifter till fritidshem

Fritidshemsavdelning073-441 52 67

Kontakt

Relaterad information