Högelidsskolan årskurs 7–9

Högelidsskolan 7–9 är en högstadieskola i östra delen av Mariestad som har cirka 280 elever. Det är fyra klasser per årskurs samt två mentorer per klass. När du kliver in genom skolan entré möts du av caféet som är en populär mötesplats för både elever och personal. Vi arbetar för att främja alla elevers utveckling och för oss är det viktigt att det erbjuda tillgängligt lärande.

Genom att öva på att göra viktiga val i livet rustar vi eleverna för framtidens yrkesliv. Vi arbetar aktivt för att våra ungdomar ska känna sig trygga, både med sig själva och fungera i olika grupper/konstellationer. Elevhälsoteamet arbetar nära elever och personal och för oss är det främjande och förebyggande arbetet viktigt.

Fakta om skolan

 • Antal elever: Cirka 280.
 • Antal klasser: 12.
 • Antal pedagoger: Cirka 30.

Elevinflytande

Skolans elever har inflytande genom klassråd där frågor kommer upp och skickas vidare till elevrådet. Elevrådet driver frågorna vidare och redovisar sitt arbete genom de protokoll som förs vid varje möte. Elevrådet är också med och arrangerar ett antal aktiviteter på skolan.

Genom en medveten satsning på elevrådsutbildning, som vi har varje år, har vi kunnat bli bättre på att hålla effektivare och mer givande elevrådsmöten som gett synbara resultat på skolan. På dessa möten deltar även en personalrepresentant samt ofta rektor.

Vidare så har också eleverna möjlighet att påverka sina studier. Detta sker till exempel vid planeringen av nya arbetsområden, vilka arbetssätt eleverna ska välja och på vilket sätt uppgiften ska redovisas. Elevskyddsombuden utbildas varje år för att kunna fullfölja sin uppgift. Deras huvudsakliga uppgift är att värna om elevernas arbetsmiljö.

Elevskyddsombud

Årskurs 7

 • 7b Lilly Östling.
 • 7d Alice Sörensen.

Årskurs 8

 • 8a Nisha Sand.
 • 8c Hugo Karlsson.

Årskurs 9

 • 9b Clara Glad.
 • 9d Liam Holmgren.

Anpassad grundskola

 • AG5 Melwin Bolin.
 • AG5 Liam Eriksson.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete kring varje elev med elevens föräldrar ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Detta sker i första hand mellan lärare, elev och förälder. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet.
En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet, som sker varje termin, ett bra forum.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Bergsgatan 31
542 36 Mariestad

Kontaktuppgifter till skolan

Skolexpedition0501-75 52 70
Arbetsrum/personalrumArbetslag A, årskurs 80501-75 52 85
Arbetslag B, årskurs 70501-75 52 86
Arbetslag D, årskurs 90501-75 52 87
Skolsköterska0501-75 52 77
Studie- och yrkesvägledare0501-75 52 76
Vaktmästare0501-75 52 73

Kontakt

Biträdande rektorCamilla Johansson0501-75 52 06camilla.johansson@mariestad.se

Relaterad information