Högelidsskolan årskurs F–6

Högelidsskolan F–6 ligger i östra delen av Mariestad. I anslutning till skolan finns mycket fina grönområden och en friidrottsarena. Vi organiserar oss i två klasser per årskurs och har tre pedagoger knutna till varje årskurs. Detta kallar vi för trippelsystem. Organisationen ger oss möjlighet till att arbeta med flexibla undervisningsgrupper.

På skolan pågår ett aktivt utvecklingsarbete kring lärprocessen för att möta alla elever där de befinner sig och skapa lust, motivation och trivsel i skolarbetet.

Fakta om skolan

  • Antal elever: Cirka 330.
  • Antal klasser: 15.
  • Antal pedagoger: Cirka 38.
  • Avdelningar på fritidshemmet: Boje, Fyren, Bryggan och Slussen.

På grundskolan finns fem fritidshemsavdelningar: Bojen, Fyren och Bryggan som tar hand om våra yngre elever. Slussen möter de äldre eleverna som går på fritidshemmet.

Fritidshemmet öppnar 06.00 och stänger 18.30. Samtliga barn som har morgonfritids mellan 06.00–08.00 går till fritidsavdelningen Bryggan. Klockan 17.00 stänger Bojen och Fyren och de barn som är kvar går till Bryggans fritidsavdelning som har öppet till 18.30. Fritidspersonalen har rullande schema, vilket innebär att personal från alla tre avdelningarna turas om att öppna och stänga på fritidsavdelningen Bryggan.

Fritidshemmet stimulerar barnens utveckling och lärande samt erbjuder dem en meningsfull fritid och rekreation. Det är viktigt för oss att barnen både lär, har kul, får avkoppling men också att de får utveckla sin sociala kompetens.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete kring varje elev med elevens föräldrar ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Detta sker i första hand mellan lärare/fritidspedagog, elev och förälder. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. Ibland behöver vi vara fler som hjälps åt och då kan föräldrar elev och lärare/fritidspedagog tillsammans träffa elevhälsoteamets personal. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum. Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Föräldraförening

Skolans föräldraföreningar arbetar för ett ökat samarbete mellan hemmen och skolan och för att föräldrarna ska bli insatta i vardagsarbetet i skolan

Föräldraföreningen förskoleklass till årskurs 6 samt anpassad grundskola

Gäller för förskoleklass, årskurserna F–6 samt anpassad grundskola. Vi träffas några gånger per termin och pratar om det som händer på skolan och om hur vi kan stärka barnens trygghet i och kring skolan. Medlemsavgift 100 kronor per familj.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Bergsgatan 31
542 36 Mariestad

Kontaktuppgifter till personalen

Arbetsrum/personalrum årskurs F–30501-75 53 02
Arbetsrum/personalrum årskurs 4–60501-75 52 88
Skolsköterska0501-75 56 89
Studie- och yrkesvägledare0501-75 52 76
Vaktmästare0501-75 52 73

Kontaktuppgifter till grundskolan

Förskoleklass073-44 15 199
Årskurs 1073-44 15 201
Årskurs 2073-44 15 202
Årskurs 3073-44 15 200
Årskurs 4073-44 15 204
Årskurs 5073-44 15 205
Årskurs 6073-44 15 203

Kontaktuppgifter till fritidshem

Avdelning Bojen 0501-75 52 95
Avdelning Fyren0501-75 52 96
Avdelning Bryggan0501-75 52 97
Avdelning Slussen0501-75 52 98

Kontakt

Biträdande rektorPernilla Jonsson0501-75 52 69pernilla.jonsson@mariestad.se

Relaterad information