Prismaskolan erbjuder ljusa lokaler inspirerade av sjön Vänern med omgivande natur. Lokalerna är utformade för att ge förutsättningar för flexibla undervisningsmöjligheter där skola och fritidshem samverkar. Här finns en stor skolgård med möjlighet till varierande aktiviteter. Skolan ligger i ett naturskönt område i närheten av Mariestads centrum.

Här arbetar vi utifrån elevens hela skoldag där samverkan mellan skola och fritidshem är centralt. Skolans organisation och lokaler är skapade för att ge eleverna möjlighet till lärande i såväl det lilla som det stora sammanhanget. Arbetslagets samarbete är centralt för att ta tillvara våra olika professioner på bästa möjliga sätt. Att skolan är en mångkulturell skola ser vi som en tillgång.

Fakta om skolan

  • Antal elever: Cirka 330.
  • Antal klasser: 7.
  • Antal pedagoger: Cirka 50.
  • Avdelningar på fritidshemmet: Prisma F–1, Prisma 2 och Prisma 3–6.

På skolan finns tre fritidsavdelningar. Ett för de yngre eleverna, Rubinen (årskurs F–1) och två för de äldre, Smaragden (årskurs 2) samt Safiren (årskurs 3–6). Fritidshemmet öppnar klockan 06.00 och stänger 18.30. Frukost serveras cirka klockan 07.30 och mellanmål serveras i två sittningar 14.00–15.00.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer
som integrerar omsorg och lärande.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete kring varje elev med elevens föräldrar ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Detta sker i första hand mellan lärare/fritidspedagog, elev och förälder. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Västra vägen 37
542 46 Mariestad

Kontaktuppgifter till skolan

Arbetslag skola årskurs F–10501-75 53 85
Arbetslag skola årskurs 2–3 0501-75 53 86
Arbetslag skola årskurs 4–6 0501-75 53 87
Skolsköterska0501-75 56 08
Studie- och yrkesvägledare0501-75 55 91
Vaktmästare0501-75 53 84

Kontaktuppgifter till fritidshem

Diamanten, F-klass073-441 50 74
Rubinen, årskurs 1073-441 50 72
Smaragden, årskurs 2073-441 50 79
Safiren, årskurs 3–6073-441 50 71

Kontakt

Biträdande rektorAnnie Fredriksen0501-75 53 82annie.fredriksen@mariestad.se

Relaterad information