Bredbandsutbyggnad

Mariestad och Töreboda kommuner har under några år byggt ut ett öppet stamnät i kommunerna, vilket sammankopplats med kommunernas stadsnät. Fiberföreningar och företag har getts möjlighet att ansluta mot stadsnätet.

VänerEnergi ansvarar för fiberutbyggnad

Kommunfullmäktige har beslutat att det kommunala bolaget VänerEnergi AB ska ha det fortsatta ansvaret för fiberutbyggnaden i kommunen, men andra aktörer välkomnas att tillsammans med föreningar bygga ”byanät”. VänerEnergi AB ska så långt möjligt samordna utbyggnaden i kommunen.

På VänerEnergi AB:s webbplats finns mer information om fibernätsutbyggnaden på landsbygden och i tätorter samt om och till fiberföreningar.

Fiberföreningar

I kommunen finns ett stort antal fiberföreningar. Några har redan sina nät i drift. Andra är bara i början av sitt föreningsarbete. Det är Länsstyrelsen som hanterar fiberföreningarnas eventuella ansökan om stöd för sin nätutbyggnad.

Byanätsforum

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som bygger byanät runt omkring på den svenska landsbygden. Byanätsforum finns för att hjälpa sina medlemmar. Bland annat erbjuds kostnadsfri rådgivning. På Byanätsforums webbplats kan du läsa mer om nätverkets verksamhet.

Fortsatt utbyggnad

Utbyggnaden till enskilda hushåll på landsbygden sker i regel genom att hushållen bildar fiberföreningar. Dessa kan byggas av olika marknadsaktörer eller av föreningarna själva. I vissa fall genom att staten, genom Länsstyrelsen, lämnar visst stöd.

Mät din kapacitet

Din nuvarande bredbandskapacitet kan du mäta på Bredbandskollens webbplats.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt