Landsbygdsutveckling

Mariestads kommunövergripande landsbygdsstrategi beskriver hur kommunen arbetar för att uppnå visionen på landsbygden i Mariestad, vilket här betyder hela kommunen utom Mariestads tätort, inklusive fem tätorter, 13 mindre orter och skärgårdens öar.

Landsbygdsstrategi

Mariestads kommuns landsbygdsstrategi finns att läsa om i dokumentet Landsbygdsstrategi.

Publicerad: 23 januari 2024 Uppdaterad: 04 april 2024

Kontakt

SamhällsbyggnadsstrategMaria Gustavsson0501-75 51 39maria.gustavsson@mariestad.se