Gällande detaljplaner

Hela tätorten Mariestad, stora delar av kransorterna och en del av landsbygden är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Du ska därför utgå från detaljplanen när du planerar en åtgärd på den egna fastigheten.

Karttjänst för gällande detaljplaner

Ska du bygga ut, bygga nytt eller bara är intresserad av vad som gäller vid bebyggelse i ett visst område? Då kan du gå in och titta på detaljplanen i karttjänsten. Där framgår vad som gäller för bebyggelsen. Har du frågor om detaljplanerna, kontakta gärna planenheten via kommunens växel.

Så använder du karttjänsten

I kartan letar du upp det område eller den fastighet du är intresserad av. Klicka sedan på ytan för att få reda på detaljplanens namn samt öppna länken till plankartan och planbeskrivningen.

Sidan med antagna detaljplaner är en tjänst och har ingen rättslig verkan. En hel del detaljplaner är upphävda i delar och detta syns ej i den pdf som kan laddas ner i karttjänsten. Tolkning av detaljplan och bygglovsgivning görs slutgiltigt av Mariestads kommun.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 02 juli 2024

Kontakt