Vision Mariestad 2040

I Mariestads kommun skapar vi drömlägen genom vår vilja till utveckling, innovation och samverkan. Vi skapar drömlägen tillsammans med våra invånarare, besökare och näringsliv.

Med den spännande framtid vi i Mariestad och Skaraborg har framför oss har kommunfullmäktige beslutat om en ny vision – Vision Mariestad 2040. Vision Mariestad 2040 ska fungera som en ledstjärna i vardagen för alla som bor, lever, arbetar och vistas i Mariestads kommun.

Mariestadsbornas syn på Vision Mariestad 2040

Mariestadsborna deltog engagerat i arbetet med visionen. Insamlandet av Mariestadsbornas bild av Mariestad påbörjades i slutet av april och avslutades i slutet av juni 2023. Kommunen fick in cirka 500 bidrag till arbetet.

Resultatet av visionsarbetet kan beskrivas i tre målområden.