ElectriVillage Mariestad

ElectriVillage - en del i vårt Agenda 2030-arbete

Genom ElectriVillage arbetar Mariestads kommun med att uppfylla tuffa klimatmål som Agenda 2030 om en fossiloberoende fordonsflotta och Parisavtalet. Samtidigt skapas förutsättningar för samhällsutveckling med nya affärsmöjligheter, fler arbetstillfällen; ny kompetens och ökad attraktionskraft för staden.

Ett av Unesco utsett modellområde

Mariestads kommun har av Unesco blivit utnämnd till modellområde för hållbar utveckling (biosfärområde). ElectriVillage är unikt. Det finns i dagsläget inget annat modellområde i världen som uppvisar en kombination av hållbara transportlösningar och energisystem som ElectriVillage.

Mariestad vågar testa på riktigt

Här genomförs olika typer av tester i Mariestads öppna gatumiljö och i de kommunala verksamheternas daglig drift – inte i inhägnade områden eller i laboratorier. All testverksamhet som genomförs i ElectriVillage utgår från den mindre eller medelstora stadens behov och förutsättningar, men är möjlig att skala upp och passa i en större kommun.

Mariestad först i världen

Mariestads kommun har byggt världens första solcellsdrivna vätgastankstation. Tankstationen i Haggården har ett strategiskt läge vid E20 och riksväg 26. Stationen invigdes i maj 2019. Just nu byggs en ny förskola som kommer att vara självförsörjande på el. Med hjälp av solceller och vätgas producerar förskolan sin egna el året om. Läs mer under Agenda 2030 och Projekt och goda exempel i menyn.

ElectriVillage bidrar till samhällsutveckling

Genom satsningarna på ElectriVillage vill Mariestads kommun skapa förutsättningar för lokala företag att utvecklas och hitta nya affärer, och för företag på andra platser att etablera sig i staden. Kommuninvånarna i Mariestad ska kunna känna stolthet och framtidstro över att leva och bo i en region som befinner sig i utveckling!

Projekt inom ElectriVillage

I ElectriVillage utförs testverksamhet inom flera olika områden. Du hittar mer information i sidmenyn.

  • Förnybara energisystem
  • Hållbara transporter
  • Logistik och inköp
  • Affärsutveckling inom hållbarhet

Flera av projekten som genomförs inom de olika områdena blir sedan permanenta verksamheter. Det gynnar oss alla att hållbara lösningar tas tillvara och blir implementerade i den dagliga verksamheten, både i den kommunala organisationen och ute i näringslivet.

Information in English

Read about ElectriVillage and related projects in the PDF -documents under Relaterad information on this page.

Aktuellt

Sidan senast uppdaterad: