Kommunens strategi för Agenda 2030 pekar ut insatsområden med prioriteringar som ska stärka och stödja de kommunala verksamheternas hållbarhetsarbete.

Agenda 2030 är den mest omfattande planen för hållbar utveckling som världen någonsin skådat. Länder och dess regeringar har tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis och hållbar värld. Kommunerna spelar en stor roll för att nå de 17 globala målen och genomförandet av Agenda 2030 och Mariestads kommun har en egen strategi för arbetet.

För arbetet med de globala målen i kommunen är tre insatsområden identifierade och prioriterade – livsstil, omställning och försörjning.