Insatsområde livsstil

På sidan hittar du ett utdrag ur Strategi för Agenda 2030 för Mariestads kommun kopplat till insatsområde livsstil.

Varför insatsområdet är viktigt

Människors livsstil har en stor betydelse för möjligheten att uppnå de globala målen. Det handlar om konsumtion av både varor och livsmedel, meningsfulla aktiviteter på fritiden och social samvaro. Inte minst har kulturen en stor betydelse genom att förena och påverka människor på olika sätt. Tillväxt inom näringslivet och samhället i stort hänger starkt samman med människors hälsa och välbefinnande, eftersom det är människor som får hjulen att snurra och utvecklar samhället. Individen gör egna val och avvägningar och kommunen ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för en god hälsa genom hela livet. Egen kunskap hos individen är nödvändigt för en hållbar livsstil och grunden för detta kommer genom utbildning.

Vad vill och kan kommunen prioritera

Samhällets utformning har en stor betydelse för att minska påverkbara hälsoklyftor mellan exempelvis olika socioekonomiska grupper. Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder medverkar till minskade hälsoskillnader och till samhällsekonomiska besparingar. Det handlar om besparingar för kommuner, landsting, regioner och staten. Andelen sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa ökar och insatser i tidiga år är av stor betydelse för att förebygga detta.

God lärmiljö och utbildning inom skolan möjliggör att barn, ungdomar och vuxna studerande kan få kunskap om hållbarhet och hur de kan leva ett hållbart liv.

Offentliga miljöer såsom lokaler, stadsmiljöer och rekreationsområden ska vara trygga och trafiksäkra mötesplatser för alla medborgare. Att bereda plats och möjlighet till social samvaro för alla oavsett exempelvis ålder, etnicitet eller funktionsnedsättning ger förutsättningar för jämlikhet och en god livsstil.

Öppna och kreativa samt inspirerande miljöer ger medborgarna möjlighet till både fysisk aktivitet och skapande. Möjligheten till ett rikt kulturliv skapar förutsättningar för kommunens invånare att leva ett gott liv och kan även attrahera företag och locka besökare till kommunen.

Mål

  • Kommunen ger möjligheter till god hälsa hos invånarna genom trygga miljöer och närhet till rekreation.
  • Kommunen möjliggör så att alla studerande kan få de kunskaper och färdigheter som de behöver för att främja en hållbar utveckling och för att kunna ha en hållbar livsstil.
Publicerad: 06 februari 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

SamhällsbyggnadsstrategMaria Gustavsson0501-75 51 39maria.gustavsson@mariestad.se

Relaterad information