Strategi för Agenda 2030 Mariestad

Mariestads kommun ökar takten i hållbarhetsarbetet genom en politiskt beslutad strategi för Agenda 2030. Strategin samlar också arbetet med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet inom kommunen.

Det övergripande syftet med strategin är att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden utan att det sker på bekostnad av någon annans livskvalitet någon annanstans.

Agenda 2030 är den mest omfattande planen för hållbar utveckling som världen någonsin skådat. Länder och dess regeringar har tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis och hållbar värld. Kommunerna spelar en stor roll för att nå de 17 globala målen och genomförandet av Agenda 2030 och Mariestads kommun har en egen strategi för arbetet där syftet är att:

  • Tydliggöra politiska prioriteringar och mål.
  • Samla kommunens arbete med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i en gemensam strategi.
  • Kunna mäta och följa upp arbetet.
  • Skapa delaktighet och stolthet hos medarbetare, politiker och invånare.

Det övergripande syftet för att arbeta med hållbarhet i kommunen är att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden. Det får dock inte ske på bekostnad av någon annans livskvalitet någon annanstans.

Insatsområden

För arbetet med de globala målen i kommunen är tre insatsområden identifierade och prioriterade; livsstil, omställning och försörjning. Varje insatsområde har konkretiserade mål som tydliggör prioriteringar. Avgränsningen för insatserna är det som kommunens verksamheter har rådighet över, det vill säga det som kommunens verksamheter har möjlighet att påverka.

Publicerad: 06 februari 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

SamhällsbyggnadsstrategMaria Gustavsson0501-75 51 39maria.gustavsson@mariestad.se