Nämnder

I Mariestads kommun finns det åtta nämnder utöver kommunstyrelsen, revisionen, valnämnden och överförmyndaren. Fem av nämnderna är gemensamma med Töreboda och Gullspång. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för.

De nämnder som inte är gemensamma har samma politiska sammansättning som kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Majoriteten, som denna period består av moderaterna, centern och kristdemokraterna, utser ordföranden i varje nämnd och oppositionen utser vice ordföranden. I revisionen är det tvärtom, det vill säga att oppositionen utser ordföranden och majoriteten vice ordföranden.

Så styrs nämnderna 

Nämnderna styrs av ett reglemente, som har antagits av kommunfullmäktige. Alla nämnder har dessutom ett antal lagar att följa. Kommunallagen, förvaltningslagen och tryckfrihetsförordningen som reglerar offentlighetsprincipen är exempel på sådana lagar.

Förvaltningar

Till varje nämnd hör en förvaltning som har hand om verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningarna bereder ärenden till nämnden och verkställer nämndens beslut.

Nämnder i Mariestads kommun

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Äldre- och omsorgsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Revisionen

Nämnder gemensamma med Töreboda och Gullspång

IT-nämnd 
Lönenämnd 
Miljö- och byggnadsnämnd 
Teknisk nämnd   
Avtalsnämnd

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Eleonor Hultmark
Administrativ koordinator
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige