Råd

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är en samverkan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen. Rådet består av sju ledamöter, fem från Mariestads kommun och två från hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg samt folkhälsoplaneraren. Folkhälsorådets uppgift är att vara initiativtagare för att utveckla och samordna folkhälsoarbetet i kommunen. Folkhälsorådet är även rådgivande till kommunstyrelsen samt övriga nämnder och förvaltningar i frågor som rör folkhälsoarbete. Folkhälsorådet tar årligen fram verksamhetsplan och verksamhetsberättelse som beslutas av kommunstyrelsen.

För mer information och kontakt Folkhälsorådet välj sidan Folkhälsoråd, under denna sida, i menyn.

Kommunala pensionärsrådet, KPR

Det kommunala pensionärsrådet är knutet till sektor stöd och omsorgs verksamhet. Rådet består av representanter för rikstäckande pensionärsorganisationers lokalföreningar samt två ledamöter från socialnämnden och en ledamot från kommunstyrelsen. Rådets huvudsakliga uppgift är att vara ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunen. Pensionärsrådet ska bland annat bevaka att frågor som är viktiga för pensionärer beaktas i alla berörda nämnder och att rådets sakkunskap förmedlas till berörda nämnder.

Ordförande för pensionärsrådet är Sara Swahnström (M) och vice ordförande är Morgan Robertsson (PRO).

Brottsförebyggande rådet

Som en del i folkhälsoarbetet har Mariestads kommun tillsammans med Töreboda och Gullspångs kommuner ett gemensamt brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd. Rådets politikergrupp består av två representanter från respektive folkhälsoråd i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samt tre representanter från kommunernas gemensamma tekniska nämnd. Syftet med brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådet är att ta initiativ till brottsförebyggande åtgärder som ökar säkerheten och tryggheten för invånarna.

Vill du ha mer information om brottsförebyggande rådet kan du kontakta säkerhetssamordnare via sidan Trygghet och säkerhet i menyn.

Sidan senast uppdaterad: