Vision Mariestad 2040 – framtidskommunen

Kommunstyrelsen har beslutat att en ny vision för Mariestad 2040 ska tas fram. Planering ska utgå från en målsättning om 40 000 invånare år 2040. Vi vill ha med dig som bor, lever, arbetar och vistas i Mariestads kommun på vår gemensamma resa!

Sidan senast uppdaterad: