Steg i detaljplaneprocessen

1
Uppstart
2
Samråd
3
Granskning
4
Antagande
5
Laga kraft

Ett nytt bostadsområde är under planering på västra Lugnåsberget ett stenkast från Lugnås Kyrka och med Vänern i väster.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av cirka 50 bostäder i småhus upp till 1,5 våningar och flerbostadshus i upp till två våningar. Bebyggelsen ska utföras med ett traditionellt arkitektoniskt uttryck.

Detaljplanen bearbetas inför granskning

De synpunkter som kom in under samrådet den 31 augusti 2023 till den 2 oktober 2023 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och ändringar har gjorts kommer planen att komma ut för granskning.

Karta över detaljplanens område

Kontakt

Samrådshandlingar